Camada O

CAMADA O, nascuda el 6 de Juny de 2020. Línies europees. Dues femelles i un mascle.  TOTS RESERVATS.