Camada I

CAMADA I, nascuda el 20 de juliol de 2019. Línies americanes. 3 mascles i 2 femelles. TOTS RESERVATS.