Camada F

CAMADA F, nascuda el 25 d'abril de 2019. Línies europees. Tres mascles, TOTS RESERVATS.