Camada AQ

CAMADA AQ, nascuda el 27 de Maig de 2023. Tres femelles i un mascle, fills d'Illusion (línies europees) i Vicktorie Vampire (línies americanes). TOTS RESERVATS.