Camada AO

CAMADA AO, nascuda el 04 de Maig de 2023. Dos mascle i una femella, fills de Valkyria Yoga (línies europees) i Nevsky Alexander (línies americanes). TOTS RESERVATS.