Camada AN

CAMADA AN, nascuda el 27 de Març de 2023. Dues femelles i dos mascles, fills de Sibèria (línies europees) i Nevsky (línies americanes). TOTS RESERVATS.