Camada AM

CAMADA AM, nascuda el 16 de Març de 2023. Dos mascles i una femella. Mare de línies americanes (Isabella) i pare de línies europees (Illusion Alim). TOTS RESERVATS.