Camada AC

CAMADA AC, nascuda l'11 de Març de 2022. Tres femelles i un mascle de línies europees. TOTS RESERVATS.