Camada AB

CAMADA AB, nascuda el 25 de Febrer de 2022. Dues femelles i un mascle de línies europees/americanes. TOTS RESERVATS.