Camada AA

CAMADA AA, nascuda el 10 d'Octubre de 2021. Dues femelles i dos mascles de línies europees/americanes. TOTS RESERVATS.