NOVA BREEDING CENTER BARCELONA

Abans d'adquirir un gat

L'adquisició o l'adopció d'un gat o de qualsevol altre animal no pot ser una decisió impulsiva. Òbviament l'abandó no és opció si les coses es torcen i no surt tot segons allò esperat, ni és un objecte que puguem tornar a la setmana perquè no compleix les nostres expectatives… per tant els nostres esforços hauran d'anar sempre adreçats a solucionar possibles greuges que tinguem entre mans. Per anticipar-nos i minimitzar problemes posteriors, és molt necessari que abans d'iniciar la nostra recerca del gat que millor s'adapti a casa nostra, hàgim fet l'exercici responsable d'autorespondre'ns honestament les preguntes següents:

Segons l'opció per la qual ens decantem inicialment, el gat que arribi a casa pot portar implícites una sèrie de despeses veterinàries que potser a priori no hem previst; normalment els gats de raça comprats ja inclouen gran part (sinó tot) daquest desemborsament veterinari inicial i els gats dadopció inclouen una part. Sigui com sigui, ens hem d'assegurar que el gat ha estat degudament tractat i té tots els requisits sanitaris al dia, principalment els cadells, ja que en els primers mesos de vida les despeses veterinàries vinculades són elevades: desparasitacions periòdiques preventives, microxip, vacunes i esterilització són requisits bàsics a tenir en compte.

També es pot donar el cas que tinguem una urgència veterinària per qualsevol qüestió i hem d'assegurar-nos que arribat el cas, en podrem fer càrrec.

Afortunadament a partir del primer any, si tot va bé n'hi haurà prou amb una revisió veterianria anual que inclou també vacunació. Probablement, llevat d'incidències imprevistes, fins a l'edat sènior del gat les despeses veterinàries es limitin a aquesta única visita anual rutinària.

A més, hem de proveir el nostre gat de menjar de qualitat per evitar problemes de salut associats a una mala alimentació.

El lot de productes necessari per adaptar el nostre nou company a casa nostra tampoc no s'ha de menysprear; encara que no cal gastar una fortuna, sí que hem de tenir en compte que segons on adquirim el nostre nou gat, caldrà fer amuntegament de diversos articles indispensables: sorral, menjadora i abeurador, rascadors, joguines, farmaciola bàsica, etc.

Segons les característiques de la nostra llar i les diversions que puguem aportar a la nostra mascota, gastarem més o menys quantitat de diners.

Tots ens hem de formular aquesta pregunta abans de replantejar-nos el fet de tenir un animal. Cal tenir clar on i/o amb qui deixarem el nostre gat si volem viatjar i l'ideal seria tenir un pla B per si el pla A ens falla. Únicament recomano portar-nos l'animal quan es tracta d'una segona residència on passarem diverses setmanes a l'any, sempre que ho habilitem tot perquè el gat també estigui còmode i no es vegi sotmès a gaire estrès.

En alguns països hi ha residències felines de vacances; al nostre país no és una pràctica molt estesa i abans de deixar el nostre gat en una residència és indispensable assegurar-se de les condicions higienicosanitàries del lloc i de com de confortable estarà el gat en la nostra absència.

Arribat el cas, si no tenim alternatives, cal estar disposats a renunciar a les vacances.

No cal disposar d´una casa enorme en un entorn rural amb zones exteriors adaptades al nostre gat perquè tingui la diversió assegurada, però sí que cal que segons les característiques de la nostra llar, estiguem disposats a esforçar-nos perquè el gat estigui en condicions òptimes . Per exemple, un gat que visqui en un pis petit sense accés de cap tipus a l'exterior, necessitarà molts més estímuls per part nostra i un millor condicionament de les estances perquè no acabi buscant diversió pel seu compte i es dediqui a destrossar el mobiliari, desmuntar la nostra llibreria, etc.

Potser haguem conviscut amb gats tota la vida i tinguem una dilatada experiència en tractar-los, cuidar-los i gaudir-los; potser malgrat aquesta convivència coneguem ben poc sobre la naturalesa dels felins; potser ens replantegem per primera vegada compartir vida amb un gat…

Sigui quin sigui el teu cas, informar-se prèviament és allò desitjable.

Si després de respondre'ns a totes les preguntes anteriors, la nostra conclusió continua sent que volem un gat a les nostres vides, és hora de començar a considerar altres aspectes: tinc algun veterinari de confiança a prop? quin és el tipus de gat que s'adaptarà millor al meu mode de vida? on ho adquireixo? …?

Com més ben preparat ho tinguem tot i més voltes li haguem donat a una adquisició responsable, més gratificant acabarà sent tot el procés.